Organisatie

Wie is Wie

Team

Voorzitter Raad van Bestuur Bart Vandenbussche

Coördinatoren Carine Van den Broeck & Els Surmont

Secretariaat Claudia Mesellem

Kleuters

  • Laura Van Geyt & Koen Verheyden - Jongste kleuters (Nopjesnest)
  • Katleen Berben & Kelly Trappeniers - Jongste kleuters (Elfennest)

Lagere School

Zorgcoördinator: Anneleen Lagrou

Ondersteuning: Anneleen Lagrou, Amal Al Mahmoudi, Koen Verheyden, Lore Thomas, Cindy Mortier

ICT ondersteuning: Michel Rooman

Lichamelijke opvoeding: Ilse Ravoet

Administratie: Claudia Mesellem & Thomas Belmans

Warme Maaltijden: Benoît Reisner, Sonia Abbush, Ablahad Hasnah

Vaste middagtoezichter: Hinda El Gos

Klustaken: Klaus Vandevyvere

Structuur

De Zevenspong werd in 1989 opgericht door ouders en is ook vandaag nog een onafhankelijke school. Ouders en teamleden dragen samen de school.

KIND samen met team

Klasraad

Elke week is er een klasraad. De kinderen bespreken daar samen met de leerkracht de voorstellen en problemen die in de loop van de week zijn opgedoken. Regels worden nog eens bekrachtigd of gewijzigd, conflicten worden uitgepraat, problemen opgelost.

Schoolraad

Elke maand kunnen de kinderen op de schoolraad hun zegje doen over de werking van de school. Uit elke klas worden telkens twee kinderen afgevaardigd. Kinderen leren zo om wat in hun klasgroep leeft naar voren te brengen en de belangen van een hele school, met kinderen van verschillende leeftijden, te bekijken. Er worden afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke ruimtes in de school, er worden oplossingen gezocht voor problemen en voorstellen gestemd.

OUDERS samen met TEAM

Algemene Vergadering

Het hoogste beslissingsorgaan van de vzw De Zevensprong is de algemene vergadering. De AV komt minimaal 2 keer per jaar samen. Alle ouders en leerkrachten zijn lid en hebben stemrecht. Samen beslissen we welke koers de school vaart.

Raad van Bestuur

Dit is de dagelijkse leiding van de school. De raad wordt democratisch verkozen door de Algemene Vergadering. Hij is evenwichtig samengesteld uit leerkrachten en ouders. De Raad van Bestuur vergadert om de drie weken. De thema’s die worden behandeld zijn het pedagogische project, het gebouw, het financieel beleid, het personeelsbeleid, vragen van leerlingen en ouders, overeenkomsten met externe instanties.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de coördinator en één of twee leden uit de Raad van Bestuur (waarvan één de voorzitter van de vzw De Zevensprong is). Het dagelijks bestuur doet voorbereidend werk voor de Raad van Bestuur (o.a. het opmaken van de agenda voor de vergaderingen), het beslist over kleinere dringende zaken en zorgt voor de opvolging van uitgestelde agendapunten.

Werkgroepen

Er is een breed aanbod aan thematische werkgroepen: op de Zevensprong is er een klusploeg, een feestcomité, een financiële commissie en werkgroepen rond warme maaltijden, diversiteit, ICT en PR. Ontdek hier al onze werkgroepen. In de meeste werkgroepen zitten ook leerkrachten. De werkgroepen brengen over hun activiteiten verslag uit aan het Raad van Bestuur en – indien nodig – aan de Algemene Vergadering.

Deelgroepen

De ouders van elke klas komen minstens één keer per trimester met de leerkracht samen in de deelgroep. Het reilen en zeilen in de klas wordt dan uitvoerig besproken. Op zo’n avond organiseren we ook uitstappen en kampen.

TEAM

Elke week komt het team bijeen na schooltijd. Tijdens dit teamoverleg worden de ‘lopende zaken’ en praktische regelingen besproken. Een keer per maand buigt het team zich over de pedagogische aanpak op school en over de invulling van de freinet-pedagogiek in De Zevensprong.

EXTERN

CLB

De Zevensprong heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven. Dit centrum ondersteunt de school en de ouders om de gezondheid en de groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen. Het biedt hulp aan leerkrachten, ouders en leerlingen als er zich problemen voordoen. Klik hier voor de CLB-medewerkers van de Zevensprong.

VCLB Leuven

K. Van Lotharingenstraat 5 3000 LEUVEN
tel: 016-28 24 00
info@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

FOPEM en SOM

De Zevensprong is aangesloten bij de FOPEM: de Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische, en Emancipatorische Methodescholen. Daarnaast maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap SOM (Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen).

Partners

Jonge Helden | Creatief jeugdwerk

https://www.jongehelden.be/

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie die kampen en speelweken inricht voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties. Deze gaan onder andere door op onze school.

Bekijk hier de digitale folder van dit jaar!
https://www.jongehelden.be/sites/default/files/Jonge%20Helden-Folder.pdf

Cirkus in Beweging

https://www.cirkusinbeweging.b...

Cirkus in Beweging is een open huis voor circuseducatie. Kinderen, jongeren en volwassenen worden bij Cirkus in Beweging uitgedaagd om te proeven van en te experimenteren met circuskunsten. Er gaan lessen door in de turnzaal van De Zevensprong.

Kinderwerking De Kettekeet

https://www.leuven.be/kinderwe...

De Kettekeet is de kinderwerking van buurtcentrum Sint-Maartensdal. Kinderen uit de buurt kunnen er terecht na schooltijd en tijdens schoolvakanties.

Koala

https://www.huisvanhetkindleuv...

Je kan bij Koala terecht voor al je vragen over jouw opgroeiende kinderen. Er worden ook een aantal groepsmomenten per week georganiseerd. Bijvoorbeeld een speel- en babbelgroep voor kinderen tot en met 3 jaar, oefenmomenten Nederlands voor zwangere mama's,...

Mobiel 21

https://www.mobiel21.be/

Mobiel 21 activeert mensen, groepen, organ­isaties, bedri­jven en beleid om op een bewuste manier om te gaan met mobiliteit. Er worden onder andere fietscursussen voor jongeren en volwassenen georganiseerd.

KinderKuren | Stad Leuven

https://www.leuven.be/kinderku...

Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd opvang te organiseren. Voor die opvang krijg je een aparte afrekening van de stad. KinderKuren organiseert tijdens de opvang ook leuke en leerrijke activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en vrijwilligers.