De Zevensprong

De Zevensprong is een eigentijdse en eigenwijze freinetbasisschool in het hart van Leuven.

Onze basisschool is geïnspireerd op het werk van Célestin Freinet. We vertalen dat naar een eigentijdse manier van leren. We zien en begeleiden ieder kind als een uniek persoon.

We zijn een school in de stad en in de buurt. We zetten de deuren open naar de stad om ons heen en we gaan zelf ook naar buiten. Alle kinderen uit de buurt zijn bij ons welkom en we zorgen dat ze zich hier thuis kunnen voelen.

Visie

In verbinding

Leren doen we met elkaar. Vanuit de rijkdom van verschillen bouwen kinderen, leerkrachten en ouders samen de school uit tot een lerende gemeenschap.

Besturen doen we in onze school samen. Leerkrachten, medewerkers, ouders en kinderen overleggen en beslissen samen. We leren voortdurend van en met elkaar.

Kinderen leren wat het betekent om als groep samen te leven en te leren. Ze helpen en ondersteunen elkaar en zorgen samen dat het in de klas en in de school goed draait. Kinderen dragen zelf de verantwoordelijkheid en het schoolteam helpt hen daarbij. 

Het team van coördinator, klas- en zorgleerkrachten en medewerkers blijft zijn deskundigheid verder ontwikkelen. Daardoor verrijkt het team het leven en leren van de kinderen. Het team onderzoekt hoe de diverse freinettechnieken, didactische werkvormen en methodische materialen daar het beste toe bijdragen. De leerkracht begeleidt de kinderen met blijvende alertheid en respect voor hun eigenheid en die van de de groep. Hij of zij daagt de kinderen uit en inspireert hen om steeds hun grenzen te verleggen.

Leerkrachten en ouders praten met elkaar en luisteren naar elkaar om zo tot een steeds groter en beter inzicht te komen. We geven mekaar vertrouwen en we mogen van mening verschillen. Hierdoor worden we samen sterker.

Durf

Voor ons is leven leren. We dagen elkaar uit om vanuit onze sterkten en talenten op zoek te gaan. Zo ontdekken we zelfbewust en onbevangen de wereld en onszelf.

In de Zevensprong nodigen we ieder kind uit om te delen wat het ervaart en beleeft, binnen en buiten de school.

In de Zevensprong voelt ieder kind zich uitgenodigd om te delen wat het ervaart en beleeft, binnen en buiten de school. Kinderen leren uitdrukken wat ze meemaken, wensen, vinden, voelen en denken Ze worden aangemoedigd om zich te verdiepen in wat hen boeit en verwondert.

Kinderen onderzoeken samen de wereld en de samenleving. Ze doen dit zelfstandig, kritisch en met respect. Ze verwerken wat ze ontdekken en geven er een eigen vorm aan. Zo verwerven ze ook de nodige basiskennis en basisvaardigheden.

Engagement

Leren leidt tot actie. Kinderen zetten zich zorgzaam en kritisch in voor elkaar en de wereld.

Kinderen krijgen op De Zevensprong een stevige basis mee om als kritische en creatieve mensen te ijveren voor een meer rechtvaardige, duurzame en gezonde samenleving.

Anders

We durven pioniers zijn. De Zevensprong wil kinderen de nodige bagage geven om uit te groeien tot vrije, ondernemende en meevoelende mensen, die hun eigen idealen nastreven en vormgeven.


Geschiedenis

Ik ben er van overtuigd dat dat het knapste is wat we ooit hebben kunnen doen voor onze kinderen. Een school oprichten zoals wij denken dat ze goed was voor onze kinderen. Dat is ook uitgekomen.” - Monique Ramioul (mede-oprichtster van de Zevensprong)

Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze een school hebben opgericht, maar dat geldt wel voor Monique Ramioul uit Leuven. Samen met een paar andere enthousiaste ouders heeft ze in 1989 Freinetbasisschool de Zevensprong gesticht in het hartje van Leuven. De Zevensprong is intussen een begrip in de stad, maar het is dus nog een relatief jonge school We stonden met een 70-tal ouders op de wachtlijst in de Appeltuin, we wisten allemaal dat we er niet in konden geraken, dus de enige optie was om met een aantal geïnteresseerde ouders zelf een school te beginnen.  Het was het begin van een lang en spannend avontuur. Potentiële leerlingen waren er genoeg, maar nog geen leerkrachten, er was zelfs geen gebouw… De school kon uiteindelijk terecht in de voormalige Beroepsschool voor Meisjes in de Vital Decosterstraat, een prachtig art deco gebouw met een rijke geschiedenis, maar het was intussen een bouwval. Ouders en leerkrachten hebben er weken over gedaan om alles klaar te krijgen voor de eerste schooldag.

Vandaag is de Zevensprong uitgegroeid tot een volwassen en gezellige school met meer dan 200 leerlingen. Een school die zich tot op de dag van vandaag inspireert op de principes van Célestin Freinet. Hoe we de freinetpedagogiek vandaag in de praktijk brengen lees je hier.

Enkele getuigenissen van toen: 

• Derde freinetschool op komst - Streekkrant 17/08/1989

• Derde freinetschool in Leuven - De Morgen 01/09/1989

• Superschool midden in de stad Leuven, de Zevensprong geboren - Klaas Dhaene

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van De Zevensprong is er ook een reportage over de geschiedenis van de school.