Schooluren

Start: 8u55 (de klas is open vanaf 8u45)
Einde: 15u55
Woensdag: 11u50 
Vrijdag: 15u35

Middagpauze: 12u05 tot 13u05; vrijdag: 11u45 tot 13u10


Infobrochure

Speeltijden

Voormiddag:
Kleuters, eerste en tweede leerjaar: van 10u35 tot 10u50
2de en 3de graad: van 11u tot 11u15

Woensdag: van 10u35 tot 11u (iedereen)

Namiddag:
van 14u45 tot 15u05 (iedereen)
van 14u25 tot 14u45 op vrijdag (iedereen)

Bereikbaarheid

De Zevensprong ligt in het hartje van Leuven. Met de fiets, auto en bus kan je de school makkelijk bereiken. De bus stopt vlakbij de school. In de kelders van de school is er een ruime fietsenstalling voorzien.

Kom je met de auto naar school? Dan is het even opletten geblazen. Op 28 augustus 2016 werd immers het nieuwe circulatieplan voor de stad Leuven ingevoerd. Vanaf dan ligt onze school in een autoluwe zone. Meer info vind je op http://www.leuven.be/circulati...


Opvang KinderKuren

Welkom bij KinderKuren! Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd opvang te organiseren. KinderKuren organiseert tijdens de opvang ook leuke en leerrijke activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en vrijwilligers.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de opvang is niet nodig, iedereen is welkom voor en na schooltijd.

 • Nadat je je kind(eren) bij onze school inschrijft, krijg je automatisch toegang tot de online ouderzone van KinderKuren.
 • Heb je al een account? Dan meld je aan met je e-mailadres en zelfgekozen paswoord.
 • Is het de eerste keer? Dan krijg je een activatiemail met aanmeldgegevens en instructies om je dossier online aan te vullen.
 • Vul je je gegevens liever op papier in? Vraag een formulier bij de school of de opvang.

Surf naar de ouderzone: www.kinderkuren.be.

In de ouderzone kan je:

 • Details van de opvang bekijken
 • Jouw kind(eren) inschrijven voor activiteiten van KinderKuren
 • Rekeningen bekijken
 • Fiscale attesten downloaden

Wanneer is er opvang?

Op gewone schooldagen

dag

ochtendopvang

avondopvang

maandag

van 7u00 tot 8u30

van 16u10 tot 18u30

dinsdag

van 7u00 tot 8u30

van 16u10 tot 18u30

woensdag

van 7u00 tot 8u30

van 12u05 tot 18u30

donderdag

van 7u00 tot 8u30

Van 16u10 tot 18u30

vrijdag

van 7u00 tot 8u30

van 15u50 tot 18u30

Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen voor schooljaar 2021/2022

Vrijdag 24 september 2021

van 7u00 tot 18u30

Facultatieve verlofdag

Maandag 18 oktober 2021

van 7u00 tot 18u30

Pedagogische studiedag

Woensdag 15 december 2021

van 7u00 tot 18u30

Pedagogische studiedag

Maandag 14 februari 2022

van 7u00 tot 18u30

Pedagogische studiedag

Woensdag 23 maart 2022

van 7u00 tot 18u30

Pedagogische studiedag

Woensdag 13 juni 2022

van 7u00 tot 18u30

Facultatieve verlofdag

Donderdag 30 juni 2022

Van 12u tot 18u30

Laatste schooldag

Tijdens het weekend, op feestdagen of tijdens schoolvakanties

Op zaterdag, zondag, feestdagen of tijdens schoolvakanties is er geen opvang.

Hoe werkt de opvang?

We registreren de aanwezigheid van je kind(eren) bij de start of het einde van de opvang. Daarvoor spreek je de opvangmedewerker aan.

Ochtendopvang

We registeren je kind tot een kwartier voor de start van de school, tot 8u30

Avondopvang

 • We registeren kinderen automatisch wanneer ze bij de start van de opvang (om 16u10) nog op school zijn.
 • De opvangtijd loopt tot je je kind(eren) afmeldt. Spreek daarvoor een opvangmedewerker aan wanneer je hen afhaalt.

Avondopvang

KinderKuren organiseert geregeld leuke activiteiten tijdens de opvang. Daarvoor moet je apart inschrijven via de ouderzone. De inschrijving is voltooid als je daarvan een bevestiging kreeg.

Schrijf in voor een activiteit via: https://kinderkuren.be/

Prijs

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde.

Meer info over de prijs en kortingstarieven vind je op www.leuven.be/kinderkuren

Rekening

De facturatie gebeurt niet via de school. Je krijgt een rekening van vzw Kinderopvang Leuven – KinderKuren via post of per e-mail.

De details over je rekening bekijk je via de ouderzone:

www.kinderkuren.be

Vragen over de opvang?

GSM opvang: 0499/55 79 48

Verantwoordelijke opvang de Zevensprong:
Tine Salens GSM: 0499 58 99 37 e-mail: tine.salens@leuven.be

Vragen over je rekening?

Vzw Kinderopvang Leuven – KinderKuren tel: 016 27 22 36 e-mail: kinderkuren@leuven.be

Huishoudelijk reglement KinderKuren:

https://www.leuven.be/sites/leuven.be/files/documents/2020-08/2020-2021_vzwKOL_KinderKuren_HHR.pdf

Warme maaltijden, boterhammen, snoep en fruit

De kinderen die boterhammen eten, doen dat in de klas onder begeleiding van hun leerkracht. Ze kunnen ook warme maaltijden eten. Hiervoor gaan ze naar de eetzaal. De warme maaltijden worden elke dag vers op school gemaakt met gezonde bio ingrediënten en kosten €4,00 voor kleuters en €6,00 voor kinderen van de lagere school. Een middagmaal bestaat uit soep en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert. Ouders kunnen voor €6,00 een meeneemgerecht bestellen. Onze schoolkok Benoît biedt ook elke dag een vegetarische variant aan en twee dagen per week serveert hij voor iedereen vegetarische lekkernijen.

De school koopt voor alle kinderen tussendoortjes en melk aan. De kinderen eten 's morgens samen een stuk fruit in de klas. In de namiddag is er dan weer een andere gezonde snack. In het aanbod zitten fruit, nootjes, groentjes of een gezonde koek. Ze brengen dus geen drankjes, snoepjes of tussendoortjes mee. Bij het middageten of boterhammen kunnen de kinderen kiezen om melk of water te drinken.

Opgelet! Omwille van het Coronavirus nemen kinderen voorlopig zelf een herbruikbare drinkbus met water mee naar school. Er wordt tijdelijk geen water en melk aangeboden.

Kinderen die op woensdag in de opvang blijven, brengen een gevulde brooddoos mee. Heeft jouw kind ook op de andere dagen honger na de school en moet het naar de opvang? Dan kun je een (liefst gezonde) snack meegeven.


Sport

De Zevensprong heeft een eigen turnzaal. Elke klas turnt minstens 2 uur per week. Regelmatig worden er sportactiviteiten buiten de school georganiseerd. De kinderen gaan ook geregeld zwemmen. Het zwemgeld is inbegrepen in de schoolfactuur. De kleuters zwemmen in Sportoase Wilsele-Putkapel in Wilsele, de lagere schoolkinderen in Sportoase op de Philipsite in Leuven. Kleuters en eerste graadskinderen gaan met de bus naar het zwembad. Vanaf het derde leerjaar gaan de kinderen te voet naar het zwembad.


Inschrijvingen

Interesse?!

Elk jaar organiseren we kijkdagen en een info-avond waar we geïnteresseerde ouders met veel plezier verwelkomen. De data vind je op onze kalender. Zijn deze kennismakingsmomenten intussen voorbij of past het even niet? Je bent altijd welkom op de school!

Inschrijven

Via het centraal aanmeldingsregister kunt u uw kind aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs: https://meldjeaan.leuven.be

Open plaatsen

Gezien de capaciteit van onze lokalen kiezen wij ervoor, met het oog op de veiligheid, om de klassen te beperken tot 21 kinderen. Van dit aantal kan enkel afgeweken worden als een kind een jaar overdoet of overslaat. Omdat onze school met graadklassen werkt, worden plaatsen die op die manier open komen in een leerjaar, niet opgevuld.

Het aantal vrije plaatsen is voor schooljaar 2020-2021:

2de kleuterklas: 2 plaatsen
1ste leerjaar: 3 plaatsen
3de leerjaar: 3 plaatsen
4de leerjaar: 2 plaatsen
5de leerjaar: 1 plaats

(Update 17 december 2020)

* Zoals de wetgever voorziet, zal het schoolbestuur bij de start van de inschrijvingen bepalen hoeveel plaatsen er worden vrijgehouden voor indicatorenkinderen en voor welke geboortejaren. Dit alles binnen het kader van de afspraken die gemaakt werden met alle Leuvense basisscholen, binnen het Leuvense Overlegplatform (www.lop.be). Tijdens de voorrangsperiode wordt er enkel ingeschreven tijdens schooldagen. In de zomervakantie kan er worden ingeschreven tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus, op dezelfde dagen en uren.

Wanneer aanmelden

Periode 1: broers/zussen en kinderen van personeel:

 • Aanmelden: Vanaf dinsdag 5 januari 2021 t.e.m. dinsdag 26 januari 2021.
  E-mail toewijzing: Dinsdag 23 februari 2021.
  Inschrijven:
  Van maandag 1 maart t.e.m. dinsdag 30 maart 2021.

Periode 2: reguliere periode: alle kinderen

 • Aanmelden: Vanaf maandag 1 maart 2021 t.e.m. dinsdag 30 maart 2021.
  E-mail toewijzing: Dinsdag 27 april 2021.
  Inschrijven: Van maandag 3 mei t.e.m. dinsdag 26 mei 2021.

Periode 3: vrije inschrijvingen: alle kinderen die nog geen plaats vonden in een school:

Start inschrijvingen overige plaatsen op vrijdag 4 juni 2021.

Meld je aan Leuven:
Telefoon: 016 27 27 11

E-mail: info@meldjeaan.leuven.be

Documenten

Bij de inschrijving worden de volgende documenten meegebracht:

 • boekje van Kind&Gezin of overzicht van de inentingen;
 • bewijs van rijksregisternummer

Bij de inschrijving ondertekenen de ouders een document waarin zij verklaren dat zij akkoord gaan met de pedagogische visie en de reglementen (het schoolreglement en het huishoudelijk reglement) van De Zevensprong. Dit document vind je op de laatste pagina van het school- en huishoudelijk reglement.

Geen plaats meer?

Indien ouders een kind aanmelden voor een leerjaar dat vol zit, worden de gegevens genoteerd in het chronologisch aanmeldingsregister voor dat jaar. Ouders krijgen dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld tegen afgiftebewijs. Ook de voorzitter van het lokaal overlegplatform voor het basisonderwijs in de regio Leuven wordt hiervan op de hoogte gebracht. Zodra er in een leerjaar een plaats vrij komt omdat een kind de school definitief verlaat, worden de ouders van het eerst aangemelde kind voor dat jaar verwittigd en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober. Na deze dag moet de wachtlijst immers niet meer gevolgd worden en kan de school kiezen wie voorrang krijgt.

Specifieke noden

Indien ouders een kind wensen in te schrijven met specifieke noden aan onderwijs, therapie en verzorging die de draagkracht van onze school overschrijden, kan dit kind na inschrijving doorverwezen worden. Dit gebeurt enkel indien de school de beschikbare ondersteunende maatregelen ontoereikend acht en na overleg binnen de raad van bestuur en advies van het CLB. Wij delen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ouders, via een aangetekende brief of tegen afgiftebewijs. Wij brengen eveneens de voorzitter van het lokaal overlegplatform voor het basisonderwijs in de regio Leuven op de hoogte.

Schoolreglement

Met goede afspraken gaat het beter op op de Zevensprong. Lees het hier eens rustig na:

School- en huisreglement

Verhuur keuken

Ben je (Oud-) ouder of teamlid van de Zevensprong? Dan kan je de goed uitgeruste Zevensprong-keuken en de speelplaats in het weekend (of 's avonds) huren.

Meer info over tarieven en voorwaarden via verhuur@zevensprong.org


Privacyverklaring

1. Privacyverklaring - Leerling

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw De Zevensprong (instellingsnummer 047167), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op De Zevensprong is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@zevensprong.org.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van De Zevensprong kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op De Zevensprong verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Zevensprong is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (remediëring,...);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Zevensprong is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

Op De Zevensprong worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

- Discimus via Informat - Meld Je Aan Leuven - Questi - www.basofiche.be - Kinderkuren 

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. 

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op De Zevensprong kan je opvragen via privacy@zevensprong.org.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@zevensprong.org. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op De Zevensprong  worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op De Zevensprong te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer;
 • gezondheidsgegevens;

2. Privacyverklaring - Personeel

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw De Zevensprong (instellingsnummer 047167), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle personeelsgegevens.

Op De Zevensprong is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@zevensprong.org.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van De Zevensprong kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op De Zevensprong verwerken wij personeelsgegevens omwille van de volgende doelen:

 • personeelsrekrutering;
 • personeelsadministratie;
 • personeelsbeheer (o.m. evaluatie);
 • loonadministratie;

2.2 Verwerkte personeelsgegevens

Om u te werk te stellen, te begeleiden en op te volgen in De Zevensprong is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • loongegevens (met i.h.b. werkstation, opdracht(en), barema, salaris);
 • loopbaangegevens (met i.h.b. uittreksel strafregister, getuigschriften, diploma’s en bekwaamheidsbewijzen, voorgaande werkgevers (in het onderwijs), dienstanciënniteit, TADD, statutaire benoeming, verlofstelsels);
 • loopbaanbegeleiding (met i.h.b. lesobservaties, functionerings- en evaluatiegesprekken, gevolgde bijscholingen, verslagen pedagogische begeleiding);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, berispingen, blamen, tucht);

2.3 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het werkstation bij AgoDi, een ontvanger van een deel van uw personeelsgegevens;
 • De scholengemeenschap SOM ontvangt uw loopbaan- en loongegevens omwille van hun bevoegdheden inzake TADD, statutaire benoemingen, mutaties en reaffectaties.
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur mogelijk toegang tot bepaalde loopbaan- en loongegevens;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde personeelsgegevens.

2.4 Verwerkers

Op De Zevensprong wordt onderstaand platform gebruikt bij de verwerking van personeelsgegevens:

 • Discimus via Informat

2.5 Voorwaarden

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u bij ons te werk gesteld bent. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. 

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we u dat melden en uw expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op De Zevensprong kan u https://www.gegevensbeschermin... raadplegen op of opvragen via privacy@zevensprong.org.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.5), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@zevensprong.org. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag, namelijk:

 • de in § 2.3 vermelde doorgifte van uw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op De Zevensprong worden personeelsleden niet onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om het arbeidscontract op De Zevensprong te kunnen aangaan.