Alle klassen

In de Zevensprong bruisen de klassen van leven. De school heeft tien graadklassen, waarin telkens kinderen van twee verschillende leeftijden samen zitten. Twee jaar lang geniet de klasgroep dus ook van dezelfde leerkracht.

In de klas komen de kinderen ‘thuis’ op school. Ze ontdekken, beleven en leren er honderduit, vanuit hun eigen leefwereld en samen met hun leerkracht. Wat ze er doen, mag zeker gezien worden: de klassen stellen zich hier vol trots en met veel plezier voor.

Nopjesnest

Jongste kleuters

Hallo, ik ben Diane. Samen met Veerle ben ik juf van de jongste kleutergroep.

Mijn klas heet het nopjesnest. Het is een woordspeling op “voel je in je nopjes”. Precies dat is wat ik heel belangrijk vind. Pas als kinderen zich “goed” voelen, komen ze tot spelen, leren en ontwikkelen. Ik vind het heel belangrijk dat de kleuters zich thuis voelen in onze klas, bij mij en bij elkaar. 

De kinderen in onze groep zijn van verschillende leeftijden: 2,5-jarigen tot 3- en 4-jarigen. De oudste kleuters helpen de jongste kinderen en onze nieuwe instappers leren heel veel van onze oudsten. Op die manier stimuleren we heel erg hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Vanuit interesses en/of praatrondes ontstaan kleine en grote projecten waar activiteiten uit groeien op verschillende niveaus. We knutselen, vertellen, zingen, dansen, experimenteren, puzzelen, timmeren, schilderen, computeren, en bouwen. We doen muziekrondes of boekenrondes, verzinnen toneeltjes, en gaan naar de bib, het zwembad of op uitstap. We doen uitwisselingen met oudere klasgroepen, verzorgen onze dieren. En we doen nog zo veel meer.

In deze leeftijdsgroep zien we de kinderen ontwikkelen van egocentrische mensjes tot kinderen die samen en met elkaar allerlei dingen kunnen doen. Een heel mooi proces. Om in een groep te kunnen functioneren worden er dan ook heel wat sociale vaardigheden aangeleerd.

Elfennest

Jongste kleuters

Hallo, ik ben Vivi, al jaren de elfenjuf en begeleidster van de jongste kleuters in het Elfennest! Ook dit jaar neem ik, samen met Katleen, die jongste elfen onder mijn hoede. 

Elfennest is de naam van mijn klas. Jonge elfen hebben veel nood aan geborgenheid en veiligheid. Dat is een goede basis om te kunnen worden wie je bent. Iedereen mag de tijd nemen om te groeien als individu. De kinderen brengen hun leefwereld mee in de klas en we doen ook allerlei uitstappen in de wereld rondom ons. De creativiteit van de elfen wordt gestimuleerd en hun nieuwsgierigheid geprikkeld.

Elfen mogen vallen en opstaan tijdens hun proces om te leren vliegen. De kinderen leren in ons Elfennest samen leven. We maken samen regels en afspraken. We leren rekening houden met de gevoelens van de anderen, luisteren naar elkaar en conflicten oplossen.

Door de combinatie van twee leeftijdsgroepen leren de kinderen veel van elkaar, worden ze zelfredzaam en zelfstandig onder de waakzame vleugels van de elfenjuf. 

In ons Elfennest is hulp van de elfenouders heel welkom. 

Mijn boodschap aan elke elf: 
Spreid je vleugels en vlieg maar, zachtjes, niet bang zijn. De elfenjuf is bij je!

Boothuisklas

Oudste kleuters

Hallo, ik ben Ann, juf van de Boothuis-/Duikbootklas.

Onze klas bestaat uit twee delen: de boothuisklas en de duikbootklas. Het boothuis is onze grote klas. De duikboot is kleiner en is aan de overkant van de gang, net naast de tussenklas met de Bengelburcht.

We houden rekening met elk kind en proberen iedereen op zijn/haar tempo te laten groeien en ontplooien. Respect voor elkaar en als groep samen een schooljaar afmaken, is één van onze sterktes. Wij genieten ervan om sociaal-emotioneel te groeien.

We zingen liedjes, leren versjes, doen taal-en rekenspelletjes, zijn muzisch bezig, en doen veel spelletjes rond fijne-en grove motoriek. We bereiden ons op een speelse manier al voor op het eerste leerjaar.

Bengelburcht

Oudste kleuters

Ik ben Sofie. 

Kasteel der letteren

Eerste graad

Hallo, ik ben Nancy, juf van een toffe bende Kasteeldames en Kasteelheren.

Welbevinden en betrokkenheid staan centraal in onze klas.

Pas als kinderen zich “goed” voelen, komen ze tot spelen, leren en ontwikkelen. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen in de klas, bij mij en bij elkaar. 

Zelfstandigheid en je leren zelf in handen nemen zijn belangrijke doelen die we verder ontwikkelen in de eerste  graad. De kinderen in onze groep zijn van verschillende leeftijden: 5-7 jaar.  Op die manier stimuleren we heel erg hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Je leert van, door en met elkaar.

Vanuit interesses en/of praatrondes ontstaan kleine en grote projecten waar activiteiten uit groeien op verschillende niveaus. We knutselen, vertellen, zingen, dansen, experimenteren, puzzelen, timmeren, schilderen, computeren, en bouwen. We doen muziekrondes of boekenrondes, verzinnen toneeltjes, en gaan naar de bib, het zwembad of op uitstap. We doen uitwisselingen met jongere en oudere klasgroepen en gaan op kamp.

Benieuwd naar meer? Altijd welkom in ons kasteel of volg onze blog via:

http://kdl-7sprong.weebly.com/Villa Alfabet

Eerste graad

Ik ben Stina, juf van deze geletterde bende!

26 lettertjes in het alfabet?
Wij zijn wel met 23, retteketet!
Ieder zijn eigen klank en spel
maar we begrijpen elkaar wel!

Kom eens binnen in de eerste graad,
dan weet je hoe het er hier aan toe gaat!


's Ochtends in de kring,

zegt iedereen zijn ding.


We plannen ook de dag.
Werken kan niet zonder schaterlach!
Getallen springen in het rond
want rekenen is gezond.

We spelen met letters en woorden
,
soms vormen we ze zelfs met koorden!
Kom maar eens zien, hoe het hier is
dat is hier echt geen kattepis!

Elke maandag een nieuwe zin.
We zetten er de week mee in.
De hoofdletters vliegen erdoor,
voor de punten staan er zinnen, hoor!

We rijmen en dichten,
doven ook de lichten (want dat is goed voor het milieu!).
In vrije teksten gebeuren gekke dingen
over de mooie plaatsen waar we naartoe gingen.

Op naar de bib want we trekken er graag op uit
om half 11 eten we fruit.
Onze boterhammen eten we samen op.
Ohh! Slokkop!

We beperken ons niet tot de klas,
trekken er op uit met knapzak of kompas.
Eens per jaar is het kamp weer daar:
zet je koffer al maar klaar!

Om de week werken we in de moestuin
je moet wenen van ajuin!
We ontdekken de wereld om ons heen,
soms eens samen, soms alleen.

's Namiddags project of atelier
en genieten van de VWT.
Toneel, poppenkast en veel muziek,
wat lachen wij hier ons een kriek!

Springen, dansen, turnen, sjotten
op de speelplaats, lekker ravotten.
Hier en daar een kei-tof spelletje,
ei, een snottebelletje!

Voor ideeën staan we heel graag open,
pluimen geven we met hopen.
Even tijd voor kinderpraat,
dit alles in de klasraad.

Takentijd? Iedereen doet mee!
Opgeruimd staat netjes, is dat geen goed idee?
Als afsluiter een stukje fruit
en ons verhaaltje is nu uit.


Volg hier onze klasblog!

http://villaalfabet7.weebly.com


Wolkenkrabber

2de graad

Hoi, ik ben Elsy, begeleidster van de Wolkenkrabbers.

Zelfstandigheid en je leren zelf in handen nemen zijn belangrijke doelen die we verder ontwikkelen in de tweede graad. Je leert wie je bent en hoe je elkaar of jezelf kan helpen.

De praatronde blijft een belangrijke inspiratiebron waaruit onderzoekjes kunnen ontstaan. Het vertrekken vanuit eigen vragen verhoogt de betrokkenheid.

Hoe maken schelpen kindjes, hoeveel soorten vlinders leven er in ons land, hoe komt het dat de lucht geel wordt voor een onweer? Deze vragen zijn een kleine greep uit het voorbije schooljaar. De antwoorden worden met elkaar gedeeld in de afsluitkring en neergeschreven in een leerschetsboek. 

De klasraad speelt een belangrijke rol voor de groepssfeer en het welbevinden van ieder kind, we maken hiervoor elke week tijd.

Daarnaast plannen we ons werk aan de hand van een weekplanning, een belangrijk instrument op weg naar zelfstandigheid.

Nieuwsgierig naar meer? Wees welkom in de wolken……

Villa Bovenwater

2de graad

Hoi! Wij zijn Villa Bovenwater.

Griet leidt onze klas in goede banen maar we nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid op en bespreken het reilen en zeilen van de klas in de wekelijkse klasraad. Een positief leef- en leerklimaat staan centraal!

We hebben ons dit schooljaar al verdiept in het heelal, dat heeft voor ons bijna geen geheimen meer!

Natuurlijk krijgen we ook lessen taal en rekenen. Met behulp van een eigen planning werken we onze taken af. Er is heel wat ruimte voor differentiatie, zodat iedereen aan zijn trekken komt. En daarnaast gaan we natuurlijk nog sporten, zingen, knutselen,… Er is soms tijd te kort!

Benieuwd naar wat we nog allemaal doen? Volg onze avonturen op de BLOG!

‘t Kofschip

3de graad

Welkom in 't Kofschip, de laatste stap voor je de school uitvliegt richting secundair onderwijs! Ik ben Els, juf van een bende derdegraders.

De naam van onze klas, 't Kofschip, verwijst naar één van die dingen die je deze jaren onder de knie moet krijgen: de spelling van de werkwoorden!

Leren betekent ogen en oren open, blik naar buiten gericht. Op veel verschillende manieren ontdekken we dan ook de wereld rondom ons: in de lessen, de rondes, de werkstukken en projecten, de uitstappen, de muzische activiteiten en allerlei andere dingen die ons pad kruisen. Ook Frans hoort daar vanaf nu bij.

Het is boeiend om met en van elkaar te leren. En voor je het weet, ben jij die zesdeklasser die vol herinneringen terugblikt op een fijne lagere schooltijd!

D' Hoge School

3de graad

Dit is je laatste etappe in De Zevensprong; je bent aangekomen in de derde graad. Je bent stilaan een knappe kerel of een flinke meid! Na de derde graad vlieg je uit naar het secundair onderwijs en wie weet, nadien naar de hogeschool?

Onze klas van het vijfde en zesde leerjaar heet ook niet toevallig D’ Hoge School. Je behoort tot de grootste kinderen, je zit hoog in het gebouw, elke dag doe je dus heel veel trappen, maar daar blijf je ook fit van ; -) en hier leer je al echt moeilijke dingen. Na deze 2 jaren ben je helemaal klaar voor de sprong naar het middelbaar.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Hier vind je er alles over.