Werkgroepen

Werkgroepen?

Ouders spelen een cruciale rol in de dagelijkse werking van de Zevensprong. Zij doen dat niet in het minst door zich, samen met de leerkrachten, in te zetten in verschillende werkgroepen. Zij maken onze school leefbaar en organiseren allerlei activiteiten die openstaan voor iedereen.

Geprikkeld om ergens mee je schouders onder te zetten? Contacteer de werkgroep en ze zullen je warm ontvangen.

Feestcomité

Het feestcomité creëert verbinding tussen ouders en met iedereen op school. Daarvoor organiseert het evenementen vol plezier, vrolijkheid, luchtigheid en muziek. Voorbeelden zijn Kom met je Kom, Quiz, Winkel Tinkel en Bossa Nova.

feestcomite@zevensprong.org

werkgroep speelplaats

Bloedrode knieën of toch liever grasgroene knieën? Een betonpaleis met glasscherven of toch liever een gezellige, groene, creatieve en avontuurlijke buitenspeelplaats? De werkgroep speelplaats weet wat kiezen en zet er haar schouders onder.

speelplaats@zevensprong.org

Werkgroep Mobiliteit

Deze werkgroep houdt zich bezig met de impact van het nieuwe Leuvense circulatieplan op de schoolomgeving. Het tekent mee aan een nieuw Rijschoolplein, houdt de Zevensprong bereikbaar en werkt samen met de buurt aan een veilige schoolomgeving.

mobiliteit@zevensprong.org

Werkgroep 'Freinet, meer dan ooit'

Deze werkgroep volgt de resultaten van het project ‘Freinet meer dan ooit’. In dat project gaat het team op zoek naar manieren om de Freinetwerking van de school te versterken. Welke resultaten zijn dit schooljaar door het team vooropgesteld? Welke worden op het einde van dit schooljaar al dan niet behaald? En waarom? De werkgroep wil de ouders ook bewuster maken van wat Freinetonderwijs is en hoe we het in onze school toepassen.

freinet@zevensprong.org

Klusploeg

De klusploeg organiseert elk schooljaar een achttal klusdagen om kleine herstellingen uit te voeren en nieuw leuks te bouwen. Zo maakt deze ploeg van onze school een leuke, leefbare en veilige plek voor de kinderen. De duplex in de turnzaal? Het nieuw dakje op het speelhuisje in de zandbak? In elkaar getimmerd door de klusploeg! Maar ze zorgen ook gewoon voor een vers laagje verf op de muren, isolatiefolie achter de radiatoren, nieuwe tegels, propere zonnepanelen, ...

klusploeg@zevensprong.org

Werkgroep De Braem

Samen met De Kettekeet en de buurtbewoners zorgt de Zevensprong voor buurtmoestuin De Braem. Werkgroep De Braem denkt na over de organisatie, zodat de kinderen en leerkrachten kunnen gaan werken en ontdekken in de tuin. Ze organiseert ook activiteiten waarop ouders en kinderen van de school, buurtbewoners en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Een oogstfeest bijvoorbeeld!

buurttuindebraem@gmail.com

Werkgroep PR

Deze werkgroep verzorgt de public relations van onze school. Ze informeert geïnteresseerde ouders op de info-avond, zorgt voor een peter-/metergezin voor nieuwe ouders en biedt iedereen een warm welkom aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de Openklasdag. Binnen de school werkt de PR aan de communicatie door affiches te maken voor allerlei activiteiten, de schoolkalender te ontwerpen, de website en Facebookpagina te onderhouden en de Sprokkels uit te geven. En als het kan, zorgt ze dat de school op een positieve manier naar buiten komt in de Leuvense straten (loop je mee in de Corrida?) of in de pers.

pr@zevensprong.org

website@zevensprong.org (voor al uw voorstellen voor de website)

sprokkels@zevensprong.org (voor uw sprokkels)

fb@zevensprong.org (voor al uw voorstellen voor de facebook pagina)

devliegendevormgevers@zevensprong.org

Werkgroep Diversiteit

Voelt elk kind, elk teamlid en elke ouder zich welkom in de Zevensprong? Want dat is precies het doel van de Werkgroep Participatie! Daarvoor organiseert ze een koffiemoment op vrijdagochtend (soms een deluxe-versie met posters over studietoelagen of vakantieopvang), ondersteunt ze andere werkgroepen om meer gezinnen aan te spreken en stimuleert ze de dialoog over thema’s die de hele schoolgemeenschap aangaan (verjaardagen vieren, Sinterklaas, ...).

diversiteit@zevensprong.org

Werkgroep Zevendruk

In het drukatelier De Zevendruk is Katleen aan de slag, en deze werkgroep ondersteunt haar hierbij. Ze denken samen na over de aanpak en mogelijkheden van het drukatelier en proberen bovenal het enthousiasme en de goesting te stimuleren om zo het drukken weer helemaal te integreren in het dagelijkse Freinetonderwijs op school.

druk@zevensprong.org

Werkgroep ICT

De werkgroep ICT werkt aan het ICT-beleid van de Zevensprong en zet ze om in concrete acties. Dit gaat dan niet alleen over materiaal aankopen. Ze denkt ook na over hoe leerkrachten dat materiaal in de school en de klas kunnen gebruiken.

ict@zevensprong.org

Werkgroep Brede School

Werkgroep Brede School zorgt voor interessante activiteiten voor de kinderen die na school in de opvang blijven. Daarvoor werkt ze samen met de stad en stelt ze elk semester KinderKuren voor.

bredeschool@zevensprong.org

Werkgroep Warme Maaltijden

De Zevensprong gaat volop voor goede voeding en gezonde eetgewoonten. Deze werkgroep ondersteunt de schoolkeuken en werkt bovendien allerlei projecten over voeding op school uit. Kwaliteit, variatie en gezonde voeding, liefst lokaal geteeld, zijn hierbij sleutelbegrippen. Maandelijks organiseren ze ook een kookavond.

warme@zevensprong.org

Werkgroep Financiën

De werkgroep financiën volgt de inkomsten en uitgaven van de school op en informeert de raad van bestuur over de financiële toestand van de school.

financien@zevensprong.org

Werkgroep Poets

Een kraaknette school, elke week opnieuw? Daarvoor zorgt de werkgroep Poets. Zij stelt de poetslijsten op zodat elke ouder weet wanneer hij of zij met dweil en emmer aan de slag moet.

poets@zevensprong.org

Werkgroep Verhuur

Door beschikbare ruimtes van het schoolgebouw te verhuren, krijgt de school heel wat extra centen. De werkgroep Verhuur zorgt voor de verhuurplanning van de turnzaal, de keuken en andere lokalen tijdens het schooljaar (avonden) en vakanties, stemt af met eventuele huurders over hun vragen, en zorgt voor de facturatie.

verhuur@zevensprong.org

De Zeven Zeeën

Geen echte werkgroep, maar wel een unieke band van zevensprongouders die schoolactiviteiten opfleuren!

zevenzeeen@zevensprong.org

Vakantie in de 7-sprong - NIEUW!

Om onze kinderen een geweldige zomer te geven in een vertrouwde omgeving en waarbij ouders elkaar en de kinderen kennen. Op basis van een beurtrol, 1 dag opvang door de ouder en de kinderen kunnen de resterende dagen van de week sowieso op vakantie in de 7-sprong!

vakantie@zevensprong.org