Praktisch

Contact

Freinetschool De Zevensprong

Vital Decosterstraat 67
3000 Leuven

016/29.15.44

secretariaat@zevensprong.org


Schooluren

Start: 8u55 (de klas is open vanaf 8u45)
Einde: 15u55
Woensdag: 11u50 
Vrijdag: 15u35

Middagpauze: 12u05 tot 13u05; vrijdag: 11u45 tot 13u10


Speeltijden

Voormiddag:
Kleuters, eerste en tweede leerjaar: van 10u35 tot 10u50 
2de en 3de graad: van 11u tot 11u15

Woensdag: van 10u35 tot 11u (iedereen)

Namiddag:
van 14u30 tot 14u45 (iedereen)
van 14u25 tot 14u45 op vrijdag (iedereen)


Bereikbaarheid

De Zevensprong ligt in het hartje van Leuven. Met de fiets, auto en bus kan je de school makkelijk bereiken. De bus stopt vlakbij de school. In de kelders van de school is er een ruime fietsenstalling voorzien.

Kom je met de auto naar school? Dan is het even opletten geblazen. Op 28 augustus 2016 werd immers het nieuwe circulatieplan voor de stad Leuven ingevoerd. Vanaf dan ligt onze school in een autoluwe zone. Meer info vind je op http://www.leuven.be/circulati...


Opvang

Elke dag is er voor- en naschoolse opvang voorzien. Deze opvang wordt ondersteund door de vzw Binnenschoolse Kinderopvang van de stad Leuven. 

  • ’s Morgens: vanaf 8u tot 8u45
  • ’s Avonds: van 15u55 tot 18u
  • Op woensdag: van 11u50 tot 16u

Voor elk kwartier betaal je 45 eurocent. Er is een gezinskorting en een sociaal tarief. Het eerste kwartier naschoolse opvang is gratis. De opvang in de ochtend is kostenloos vanaf 8u30.

De school organiseert naschoolse activiteiten in het door de stad Leuven gesubsidieerde BredeSchool-project. Deze sport-, crea- of circusactiviteiten worden door professionele organisaties aangeboden. Klik hier voor meer informatie. 

Warme maaltijden, boterhammen, snoep en fruit

De kinderen die boterhammen eten, doen dat in de klas onder begeleiding van hun leerkracht. Ze kunnen ook warme maaltijden eten. Hiervoor gaan ze naar de eetzaal. De warme maaltijden worden elke dag vers op school bereid met gezonde ingrediënten en kosten 4€ voor kleuters en 5€ voor kinderen van de lagere school. Ouders kunnen voor 6€ een meeneemgerecht bestellen. Onze schoolkokkin Hedwig biedt ook elke dag een vegetarische variant aan en op donderdag serveert ze voor iedereen vegetarische lekkernijen.

Het menu kan je hier raadplegen. Online bestellen kan ook!

De school koopt voor alle kinderen tussendoortjes en melk aan. De kinderen eten 's morgens samen een appel in de klas. In de namiddag is er een andere gezonde snack. In het aanbod zitten fruit, nootjes, groentjes of een gezonde koek. Bij het middageten of boterhammen kunnen de kinderen kiezen om melk of water te drinken. Ze brengen dus geen drankjes, snoepjes of tussendoortjes mee. 

Kinderen die op woensdag in de opvang blijven, brengen een gevulde brooddoos mee. Heeft jouw kind ook op de andere dagen honger na de school en moet het naar de opvang? Dan kun je een (liefst gezonde) snack meegeven.


Sport

De Zevensprong heeft een eigen turnzaal. Elke klas turnt minstens 2 uur per week. Regelmatig worden er sportactiviteiten buiten de school georganiseerd. De kinderen gaan ook geregeld zwemmen. Het zwemgeld is inbegrepen in de schoolfactuur. De kleuters zwemmen in het gemeentelijk zwembad te Kessel- lo, de lagere schoolkinderen in Sportoase op de Philipsite in Leuven. Kleuters en eerste graadskinderen gaan met de bus naar het zwembad. Vanaf het derde leerjaar gaan de kinderen te voet naar het zwembad.


Inschrijvingen

Interesse?!

Elk jaar organiseren we kijkdagen en een info-avond waar we geïnteresseerde ouders met veel plezier verwelkomen. De data vind je op onze kalender. Zijn deze kennismakingsmomenten intussen voorbij of past het even niet? Je bent altijd welkom op de school, of bekijk onze infobrochure:


Inschrijven

Via het centraal aanmeldingsregister kunt u uw kind aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs: https://meldjeaan.leuven.be

Open plaatsen

Gezien de capaciteit van onze lokalen kiezen wij ervoor, met het oog op de veiligheid, om de klassen te beperken tot 21 kinderen. Van dit aantal kan enkel afgeweken worden als een kind een jaar overdoet of overslaat. Omdat onze school met graadklassen werkt, worden plaatsen die op die manier open komen in een leerjaar, niet opgevuld. 

* Zoals de wetgever voorziet, zal het schoolbestuur bij de start van de inschrijvingen bepalen hoeveel plaatsen er worden vrijgehouden voor indicatorenkinderen en voor welke geboortejaren. Dit alles binnen het kader van de afspraken die gemaakt werden met alle Leuvense basisscholen, binnen het Leuvense Overlegplatform (www.lop.be). Tijdens de voorrangsperiode wordt er enkel ingeschreven tijdens schooldagen. In de zomervakantie kan er worden ingeschreven tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus, op dezelfde dagen en uren.

Wanneer aanmelden

Periode 1: broers/zussen en KVP:

  • Aanmelden: Vanaf dinsdag 9 januari 2018 t.e.m. dinsdag 23 januari 2018 van 9 uur tot 17 uur.

Periode 2: reguliere periode:

  • Aanmelden:Van dinsdag 6 maart 2018 t.e.m. dinsdag 27 maart 2018van 9 uur tot 17 uur.

Periode 3: alle kinderen die nog geen plaats vonden in een school

  • Neem contact op met de LOP-deskundige via info@meldjeaan.leuven.be of op het nummer 0492 72 28 31. De LOP-deskundige heeft vanaf 1 juni 2018 het overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor uw kind. Vanaf 5 juni 2018 kunt u uw kind inschrijven in één van die scholen.

Meld je aan Leuven:
Telefoon: 016 27 26 10
e-mail: info@meldjeaan.leuven.be

Documenten

Bij de inschrijving worden de volgende documenten meegebracht:

  •     boekje van Kind&Gezin of overzicht van de inentingen;
  •     de SIS-kaart.

Bij de inschrijving ondertekenen de ouders een document waarin zij verklaren dat zij akkoord gaan met de pedagogische visie en de reglementen (het schoolreglement en het huishoudelijk reglement) van De Zevensprong. Dit document vind je op de laatste pagina van het school- en huishoudelijk reglement.

Geen plaats meer?

Indien ouders een kind aanmelden voor een leerjaar dat vol zit, worden de gegevens genoteerd in het chronologisch aanmeldingsregister voor dat jaar. Ouders krijgen dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld tegen afgiftebewijs.  Ook de voorzitter van het lokaal overlegplatform voor het basisonderwijs in de regio Leuven wordt hiervan op de hoogte gebracht.  Zodra er in een leerjaar een plaats vrij komt omdat een kind de school definitief verlaat, worden de ouders van het eerst aangemelde kind voor dat jaar verwittigd en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober. Na deze dag moet de wachtlijst immers niet meer gevolgd worden en kan de school kiezen wie voorrang krijgt.

Specifieke noden

Indien ouders een kind wensen in te schrijven met specifieke noden aan onderwijs, therapie en verzorging die de draagkracht van onze school overschrijden, kan dit kind na inschrijving doorverwezen worden.  Dit gebeurt enkel indien de school de beschikbare ondersteunende maatregelen ontoereikend acht en na overleg binnen de raad van bestuur en advies van het CLB. Wij delen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ouders, via een aangetekende brief of tegen afgiftebewijs. Wij brengen eveneens de voorzitter van het lokaal overlegplatform voor het basisonderwijs in de regio Leuven op de hoogte.

Schoolreglement

Met goede afspraken gaat het beter op op de Zevensprong. Lees het hier eens rustig na:

School- en huisreglement

Verhuur keuken

Ben je (Oud-) ouder of teamlid van de Zevensprong? Dan kan je de goed uitgeruste Zevensprong-keuken en de speelplaats in het weekend (of 's avonds) huren. 

Meer info over tarieven en voorwaarden via verhuur@zevensprong.org