Schoolreglement

Met goede afspraken gaat het beter op op de Zevensprong. Lees het hier eens rustig na:

School- en huisreglement