Inschrijving broer(s) of zus(sen) schooljaar 2021-2022

Gepubliceerd op December 17, 2020

Beste ouders,

Bij deze herinneren we jullie eraan om tijdig de broer(s) en/of zus(sen) van jullie kinderen aan te melden ter voorbereiding van een inschrijving in De Zevensprong voor schooljaar 2021-2022. Kinderen vanaf geboortejaar 2019 (dus ook kinderen geboren eind 2019, die pas in september 2022 starten) moeten aangemeld worden. Als jullie de voorrangsperiode missen, kunnen wij hier niets aan doen. Wie de voorrangsperiode mist, is zijn voorrang kwijt.

Aanmelden moet gebeuren via de website https://meldjeaan.leuven.be tussen 5 januari en 26 januari.

Link naar de inschrijvingsbrochure.

We helpen graag indien jullie dit willen. Geef ons een seintje via secretariaat@zevensprong.org

ENGLISH BELOW
FRANCAIS EN DESSOUSENGLISH

Dear parents,

We want to remind you to register the brother(s) and /or sister(s) of your children in time to prepare for registration in De Zevensprong for school year 2021-2022. Children born in 2019 (including children born at the end of 2019, who will not start until September 2022) must be registered. If you miss the priority period, we cannot do anything about this. Those who miss the priority period have lost their priority.

Registration must be done via the website https://meldjeaan.leuven.be between January 5 and January 26.

We are happy to help. Contact us via secretariaat@zevensprong.org


FRANCAIS

Chers parents,

Je vous rappelle par la présente d'inscrire le(s) frère(s) et/ou soeur(s) de vos enfants à temps afin de préparer l'inscription à De Zevensprong pour l'année scolaire 2021-2022. Les enfants à partir de l'année de naissance 2019 (y compris les enfants nés à la fin de 2019, qui ne commencent qu'en septembre 2022) doivent être enregistrés. Si vous manquez la période de priorité, nous ne pouvons rien y faire. Ceux qui ratent la période de priorité ont perdu leur priorité.

L'inscription doit se faire via le site https://meldjeaan.leuven.be entre le 5 janvier et le 26 janvier.

Je suis heureux de vous aider si vous le souhaitez. Veuillez me le faire savoir à temps. secretariaat@zevensprong.org