ZEVENSPRONG QUIZ

Gepubliceerd op January 16, 2019QUIZ
Meedoen? €20 per ploeg
max. 5 personen per ploeg

★ max. 25 ploegen

★ prijzentafel

★ Inschrijven: jokelathouwers7sprong@gmail.com

★ betaling bij inschrijving per ploeg
via rekeningnummer BE61 7360 0014 0817
t.a.v. De zevensprong VZW met mededeling:
WG feestcomité QUI7 en “ploegnaam”