Van wereldwijd klimaatprotest naar lokale actie

Gepubliceerd op May 02, 2019

Gespreksavond met inspirerende praktijkvoorbeelden, heldere inzichten en duurzame engagementen

Di 21 mei 2019, 20u (deuren om 19u30)
Sportzaal van freinetbasisschool de 7Sprong (inkom via witte poort naast Rijschoolstraat 20)

Vrije bijdrage  • Inleiding: dr. Peter-Tom Jones (KU Leuven, auteur van Terra Reversa)
  • Leuvense vertaalslag: Michèle Jacobs (Leuven2030), Lore Bayens (SOM), Floor Jacoby (7Sprong)
  • Special Guest: Steven Vromman (Low Impact Man)

Klimaatwetenschappers geven aan dat de komende 5 à 10 jaar bepalend zijn als we het klimaat en de manier van leven zoals we die vandaag kennen, veilig willen stellen. De tijd is aangebroken om een versnelling hoger te schakelen.

Wat kunnen Leuvense scholen betekenen in dit verhaal? Wie wil meebouwen aan de school van de toekomst? Waarmee kunnen we reeds morgen starten?

Kom je informeren en laat je inspireren op deze gespreksavond met inspirerende praktijkvoorbeelden, heldere inzichten en duurzame engagementen.


Dr. Peter-Tom Jones werkt als onderzoeksmanager aan de KU Leuven. Hij is auteur van o.a. Terra Incognita en Terra Reversa, schreef mee het wetenschappelijke rapport dat het inhoudelijke startschot gaf voor Leuven 2030, en zat de afgelopen maanden als één van de klimaatexperten met de Vlaamse Bouwmeester rond de tafel. Kortom, de geknipte man om ons in vogelvlucht het grotere plaatje te duiden in een korte & krachtig keynote: “Welkom in het Antropoceen: leven binnen planetaire grenzen.”

Michèle Jacobs is participatieverantwoordelijke bij Leuven 2030. Vanuit een stadsbrede coalitie met burgers, scholen & universiteit, bedrijven, overheid en middenveld, timmert Leuven 2030 via klimaatneutrale acties aan een meer leefbare stad. Samen met een groep experten presenteerde deze vzw onlangs hun Roadmap 2025 |2035 |2050, een actieplan met ambities en concrete maatregelen. Michèle toont waar en hoe we kunnen bijdragen aan dit actieplan, als individu en samen in groep.

Lore Baeyens is coördinator bij SOM, het Leuvense onderwijsnetwerk. Dit lokaal partnerschap van onderwijsmakers en onderwijsondersteuners brengt iedereen samen, van kleuterklas tot hoger onderwijs en levenslang. Hoe kunnen we als Leuvense scholen gezamenlijke en concrete acties opzetten die inhaken op het wereldwijde klimaatprotest van o.a. onze leerkrachten en leerlingen? Hoe kunnen we bijdragen tot het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de Roadmap van Leuven 2030?

Floor Jacoby is geëngageerde juf bij de 7Sprong, een Leuvense freinetbasisschool. Floor getuigt hoe je samen met collega’s, leerlingen, ouders en buurt vernieuwende projecten kan opzetten zoals bvb. buurtmoestuin, het ontharden en vergroenen van de speelplaats, bijdragen aan betere publieke ruimte …

Steven Vromman kreeg bekendheid als ‘de Low Impact Man’ toen hij voor televisiekijkend Vlaanderen de uitdaging aanging om via concrete acties zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Sindsdien maakte hij heel wat documentaires, boeken en voorstellingen. Nu toert hij in Vlaanderen met zijn eco-comedy ‘het begin van een andere wereld’. Hij sluit de avond af met een prikkelende en positieve blik op Leuven in de toekomst en laat zien dat verbeelding en humor belangrijke hefbomen zijn voor verandering.

VRT-journalist Bram Callens praat als moderator de avond vlot aan elkaar.


Deze gespreksavond kadert binnen 7Sprong2030, school van de toekomst. Voor de leerlingen en hun ouders vinden er ervoor verschillende workshops plaats.