Schrijf je in voor de QUI7!

Gepubliceerd op January 15, 2018Meedoen? €20 per ploeg (max. 5 personen per ploeg)

★ max. 25 ploegen
★ prijzentafel
★ Inschrijven: jokelathouwers7sprong@gmail.com
★ betaling bij inschrijving per ploeg 
via rekeningnummer BE61 7360 0014 0817

t.a.v. De zevensprong VZW met mededeling: 
WG feestcomité QUI7 en “ploegnaam”

P.S. Gratis kinderQUI7 voor kinderen van de 2de en 3de graad en 1ste secundair:
start om 15u. 5 deelnemers per ploeg. Inschrijven via jokelathouwers7sprong@gmail.com