Wat kan ik doen?


In de klas

Je kan meegaan op uitstap, mee gaan zwemmen, mee op klaskamp gaan. Je kan ook een knutsel- of kookatelier organiseren, komen voorlezen in de klas of komen vertellen over je passies of je job. Ouders zijn ook welkom om een leuk verjaardagsfeestje te bouwen in klas, met een gezonde snack… dat spreekt voor zich. Elke bijdrage als ouder in de klas wordt heel erg op prijs gesteld.

In de oudervergadering

Een drietal keer per jaar zit de leerkracht met de ouders van de klas samen om het wel en wee van de klas te bespreken. Op zo’n avond houden we de klaswerking tegen het licht en we organiseren ook uitstappen en kampen. Bij een hapje en een drankje bouwen we aan het groepsgevoel in de klas. Inderdaad, ook onder de ouders!

In een werkgroep

Als ouder kan je je engageren in één van de werkgroepen. Er is een breed aanbod: op de Zevensprong is er een klusploeg, een feestcomité, een financiële commissie en werkgroepen rond warme maaltijden, participatie, ICT en PR. Ontdek hier al onze werkgroepen. Er zit er vast wel één tussen die je aanspreekt. In de meeste werkgroepen zitten ook leerkrachten, want de school, die maken we samen.

In de Algemene Vergadering

De Zevenspong werd in 1989 opgericht door ouders en is ook vandaag nog een onafhankelijke school. De Algemene Vergadering komt minimaal 2 keer per jaar samen en is het hoogste beslissingsorgaan van de school. Alle ouders en leerkrachten zijn lid en hebben stemrecht. Samen beslissen we welke koers de school vaart.

In de Raad van Bestuur

Wil je zelf mee in de cockpit van de school zitten, dossiers opvolgen, het pedagogisch project bewaken, personeel aanwerven, de centen beheren? Dan is de Raad van Bestuur iets voor jou. De raad wordt elk jaar democratisch verkozen in de Algemene Vergadering en is evenwichtig samengesteld uit leerkrachten en ouders. De Raad van Bestuur vergadert om de drie weken.