Nieuws

belangrijk bericht

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Meer →


Opening Speelplaats

Dag allemaal,

Normaal gesproken was het volgende week vrijdag 20 maart de officiële opening van onze groene buitenspeelplaats.

Gezien de huidige situatie met het coronavirus zijn we verplicht onze opening uit te stellen tot een latere datum. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment moeilijk in te schatten.

Verder communicatie hierover volgt later nog.

Meer →


KinderKuren

Beste ouders,

Alle KinderKuren-activiteiten worden met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit betekent dat ook vanavond geen activiteiten zullen plaatsvinden.

Tot aan de paasvakantie zullen er geen activiteiten georganiseerd worden. Gaandeweg evalueren we de situatie verder.

Kinderen die normaal gezien aan een activiteit deelnamen, kunnen gewoon in de opvang aansluiten of eerder opgehaald worden.

Daarnaast wordt er sterk afgeraden dat grootouders hun kleinkinderen aan de schoolpoort komen ophalen. Zieke kinderen blijven ook ’t best niet bij de grootouders.

Meer →


Openkijkdag 12 maart

Beste ouder,

Ingevolge de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen, gebaseerd op het advies van de regering, vond een overleg plaats met de stad en het onderwijsveld. Daar werd beslist om de collectieve kijkdag in het kader van aanmelden en inschrijven in het Leuvens basisonderwijs, de zogenaamde ‘Meld Je Aan’, op donderdag 12 maart, te annuleren.

Indien je informatie wenst over onze school, kan je telefonisch contact opnemen tijdens de schooluren.

Dank voor uw begrip,

De schooldirectie.


Meer →


FACEBOOKDe zevensprong?
De Zevensprong is een eigentijdse en eigenwijze freinetbasisschool in het hart van Leuven.

Onze basisschool is geïnspireerd op het werk van Célestin Freinet. We vertalen dat naar een eigentijdse manier van leren. We zien en begeleiden ieder kind als een uniek persoon.

We zijn een school in de stad en in de buurt. We zetten de deuren open naar de stad om ons heen en we gaan zelf ook naar buiten. Alle kinderen uit de buurt zijn bij ons welkom en we zorgen dat ze zich hier thuis kunnen voelen.